Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

Boží hod svatodušní – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 786
Celý článek

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.“

 

 

7. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 1.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 935
Celý článek

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe."

 

 

6. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 850
Celý článek

A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. 

...kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.

5. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 925
Celý článek

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků.

Já jsem cesta, pravda a život.

 

 

 

4. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 877
Celý článek
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.  

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. 

 

3. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 751
Celý článek

Dva z Ježíšových učedníků se ubírali toho dne (prvního po sobotě) do vesnice zvané Emauzy...

 

 

 

2. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 675
Celý článek

Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“

 

 

 

 

Boží hod velikonoční

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 793
Celý článek
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.

 Novota nás často vystraší.

 

Květná neděle - cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 628
Celý článek
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed...  

S jakými starostmi, bolestmi, ale i radostmi a nadějemi vstupuji do letošního Svatého týdne?

 

 

 

5. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 667
Celý článek

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617