Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 659
Celý článek
Zachariáš nebyl schopen přijmout Boží režii. Selhal, jeho zbožnosti a víře chyběla dynamika. Spokojil se se svým údělem a vpravdě už nevěřil, že by Bůh mohl ukázat svou moc.

 


31. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 864
Celý článek

Církev bývá občas v nenávisti kvůli některým jejím služebníkům, protože se chovají jako Mistři, Učitelé a ne jako služebníci.

 

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 19.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 722
Celý článek

Za jaké události a skutečnosti v mém životě mohu velebit Boha? Jak je to s mojí vděčností Bohu?

19. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 22.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 552
Celý článek

Chci být člověkem, který čeká na svého Pána?

 

 


 

14. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 965
Celý článek

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ 

Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží.

8. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 651
Celý článek

Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

 

 

 

4. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 776
Celý článek

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 523
Celý článek

Ježíš nás nežádá, abychom zapřeli „to, co jsme“, ale „to, čím jsme se stali“.

 

 

7. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.3.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 604
Celý článek

Když uděláme my to, co je v našich silách, Bůh doplní to, co my už udělat nemůžeme.

 

4. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 717
Celý článek

My uštknutí hadem – zlým duchem – v hříchu potřebujeme pohled, pohled velice silný, pohled uzdravující.

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617