Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

19. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 459
Celý článek

„Pane, zachraň mě!"  

 

19. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 22.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 124
Celý článek

Chci být člověkem, který čeká na svého Pána?

 

 


 

17. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 440
Celý článek
Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli.  

Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. 

16. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 517
Celý článek
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno."

 

 

 

15. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 612
Celý článek

A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat.“

 

Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný.

 

14. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 579
Celý článek

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ 

Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží.

13. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 495
Celý článek

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.  

 

Za koho lidé pokládají Syna člověka?

 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 467
Celý článek

 Nebojte se lidí... Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 522
Celý článek

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

 

 

 

Boží hod svatodušní – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 526
Celý článek

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.“

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617