Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 599
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Kéž my nechybíme tam, kde je nás třeba, mezi našimi bratry, bližními, kéž máme oči Ježíšovy Matky. Nouze se převážně skrývá, stydí se. Ukáže se jen dobrému oku, které je schopno vidět i za fasádu vnějškovosti.

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 467
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

 

 


 

Slavnost Matky Boží Panny Marie - cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 381
Celý článek

Svátek Svaté Rodiny – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 424
Celý článek

Mnoha skutečnostem ve vlastním životě, v životě církve nebo v dění světa hned nerozumíme, nechápeme. Jen mějme odvahu přemýšlet a uchovávat to v srdci.

 

 


 

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 24.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 411
Celý článek

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 382
Celý článek

4. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 578
Celý článek

Bůh nám dává znamení, abychom viděli jeho činy, jeho obdarování pro nás. A také, abychom viděli, co od nás očekává.

 

 


 

3. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 530
Celý článek
Jan je nesmlouvavý kazatel, je náročný v první řadě sám k sobě. Jan je pro nás velikým příkladem čestnosti, jasného slova.

 


 

2. neděle adventní - cyklus C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 539
Celý článek

 Jen Boží slovo je schopné v nás vytvořit naprostou věrnost. A zároveň má schopnost, abychom tímto Božím slovem poměřili všechna jiná slova, všechny jiné výzvy...

 

 

 

1. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 518
Celý článek

Zlo dosáhne svého vrcholu na konci času a Syn člověka přijde, aby nás zachránil.

 

 


 

Archiv článků: 1234567891011121314151617