Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

20. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 813
Celý článek

Z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“    

 


 

 

19. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 651
Celý článek

„Pane, zachraň mě!"  

 

18. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 22.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 403
Celý článek

Jaký je můj vztah k věcem? Čemu věnuji své síly? Jaké jsou v mém životě hodnoty a cíle?

 

 


 

18. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 553
Celý článek

Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.   

Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!

 

17. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 21.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 407
Celý článek

Ten, kdo se naučil modlitbě, naučil se žít.

 

 


 

17. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 639
Celý článek
Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli.  

Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. 

16. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 19.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 385
Celý článek

Marta nestačí všechno udělat podle svých představ. Jak často si i my připouštíme, že je moc práce a málo času?

 


 

 

16. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 727
Celý článek
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno."

 

 

 

15. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 19.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 431
Celý článek

Mým bližním je každý člověk na této zemi.
Láska je ve skutcích, ne ve slovech.

 

 


 

15. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 816
Celý článek

A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat.“

 

Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný.

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617