Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

13. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 971
Celý článek

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.  

 

Za koho lidé pokládají Syna člověka?

 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 987
Celý článek

 Nebojte se lidí... Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1056
Celý článek

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

 

 

 

Boží hod svatodušní – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 995
Celý článek

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.“

 

 

7. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 1.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1130
Celý článek

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe."

 

 

6. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1014
Celý článek

A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. 

...kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.

5. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1093
Celý článek

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků.

Já jsem cesta, pravda a život.

 

 

 

4. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1045
Celý článek
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.  

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. 

 

3. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 905
Celý článek

Dva z Ježíšových učedníků se ubírali toho dne (prvního po sobotě) do vesnice zvané Emauzy...

 

 

 

2. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 834
Celý článek

Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“

 

 

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617