ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rozjímavá četba

Vydáno: 24.10.2010Autor: AdministrátorZpět
Náhled

Jednoduchý návod pro meditaci-rozjímání nabízí Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic, ve své knize Boží slovo na každý den. Při troše tvořivého přístupu se dá jeho metoda použít pro texty, které nabízí tento list.

Meditaci nad Božím slovem zahájím krátkou modlitbou k Duchu svatému (modlitba vlastními slovy, naučená, z kancionálu nebo jiná vhodná).

  1. Pozorně čtu zvolený úryvek Písma – většinou ne delší než jedna kapitola.
  2. Mohu se vrátit k místům, která mě zaujala nebo oslovila, a tato místa si zopakovat i několikrát, přemýšlet o nich a modlit se nad nimi. Pokud mám vlastní Bibli, je osvědčené si daná místa také podtrhat nebo zvýraznit.
  3. Některou z vět Písma se mohu naučit zpaměti nebo si ji opsat, aby mne provázela v následujícím dni nebo i ve dnech dalších. Takovou větu se mohu modlit podobně jako růženec: stále znovu si ji opakovat při práci, na cestách, ve chvílích ztišení... Je to prostředek k tomu, aby dané slovo zapustilo hluboké kořeny v mém srdci. Východní křesťané znají tzv. Modlitbu Ježíšovu, tedy stálé opakování věty: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
  4. Na závěr zakončím meditaci krátkou modlitbou.

Tento způsob modlitby nevyžaduje velké množství času – přesto by spodní hranice neměla být nižší než 5 minut. Horní hranice samozřejmě není omezena.