ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O programu Vezmi a čti

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst Bibli a neměli jste zatím na to  čas nebo dostatek odvahy? Máte někde doma Bibli, ke které máte sice úctu, ale nikdy nebyl dostatečný impulz se do ní začíst, a tak tato kniha leží dlouhodobě v koutě knihovny? Uvažovali jste o tom, že Bible je základem naší kultury, že je klíčem k porozumění  našim hodnotám, a přesto jste nikdy Bibli nečetli?

Cíl

Program VEZMI A ČTI chce povzbudit k pravidelnému osobnímu nebo i společnému čtení Bible, které samo o sobě je novým poznáním a obohacením, a v důsledku i tajemným setkáním se samotným Hospodinem.

Co najdete na webu?

  • VEZMI A ČTI CELOU BIBLI: Můžete přečíst celou Bibli Český ekumenický překlad (ČEP) během dvou let. U textů Nového zákona si můžete navíc poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Text ČEP i nahrávky jsou publikovány s laskavým svolením České biblické společnosti. K jednotlivým knihám nabízíme úvod od biblistů Mgr. Stanislava Pacnera, Th.D. (Starý zákon) a doc. Dr. Petra Marečka, Th.D.(Nový zákon). Číst Bibli můžete podle svého individuálního plánu - podle zvoleného data počátku čtení.
  • ZAMYŠLENÍ NAD LITURGICKÝMI TEXTY NEDĚLÍ A SLAVNOSTÍ: K textům evangelia podle liturgického roku - cyklus A, B, C najdete: Úvod k meditaci, Výklad biblického textu, K tématu - krátká či delší zamyšlení k biblickým textům. Můžete objevovat aktuální pohledy ve světle evangelia a snadněji propojit texty s vlastním životem.
  • INSPIRACE: různé inspirace a metodiky pro čtení Bible (Lectio divina a další), články, pomůcky pro katechezi, zajímavé odkazy atd.

Historie

Brněnská diecéze zveřejnila 28. srpna 2010 na Pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou nový biblický program pro období 2010-2013 nazvaný VEZMI A ČTI. Titul programu se odvolává na slavné tolle lege (Vezmi a čti, rozuměj: Vezmi a čti Boží slovo) známé ze života svatého Augustina, které bylo mocným motivem jeho obrácení. Pan biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil a představil program na žďárské pouti právě v den, kdy slavíme svátek sv. Augustina (28.8.), následující týden, v neděli 5.září, se četl pastýřský list s tímto poselstvím v celé brněnské diecézi.

Biblický program VEZMI A ČTI je konkrétní odpovědí na pastýřský list českých a moravských biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013, a jedním ze základních témat přípravy je právě Boží slovo, které soluňští bratři jakožto poklad víry do naší země přinesli.

Od roku 2013 pokračuje program VEZMI A ČTI nabídkou textů různých autorů k tématu nedělního evangelia. Vše je přehledně uspořádano podle liturgických cyklů pro snadnější vyhledávaní.