ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Domů

Ilustrace
25. neděle v mezidobí – cyklus A

Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na vinici.

Když velký mistr začne malbu a přenechá učedníkovi její dokončení, projeví tím, že má k němu velkou důvěru.

 
Ilustrace
Biblická metoda Lectio divina (božské čtení)
28.4.2022

Každý z nás se o četbu Písma svatého více, či méně snaží. Tak nám to více či méně jde.
Co je však úplně nejdůležitější není metoda, ale touha, která se chce sytit Božím slovem. Bez našeho pevného rozhodnutí těžko vytrváme a budeme číst. Je důležité vědět proč čtu a pak mi mohou různé způsoby pomoci.

Ilustrace
Inspirace, biblické hry nejen pro Neděli Božího slova
22.4.2022

Neděle Božího slova má být novým impulsem k šíření Božího slova.

 
Ilustrace
Jak se modlit nad Božím slovem?
28.1.2022

MOTTO: “Podle mého mínění vnitřní modlitba není nic jiného než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami. Jsme s ním, protože víme, že nás má rád.” (sv. Terezie z Avily)

Banner - rozpis na 2 roky
Banner - biblické pexeso
Banner - Karmelitánské knihkupectví
Banner - České katolické biblické dílo
Ilustrace
Svět Bible – připomenutí základních skutečností a pojmů
4.1.2022

Chceme pochopit velikost, hloubku a krásu Božího slova – k tomu můžeme dospět z ústředního tajemství víry – Nejsvětější Trojice, jediného Božího bytí ve třech osobách.

Ilustrace
Zkratky knih v Bibli, kdo se v tom vyzná?
3.1.2022

Zkratky, které se užívají pro jednotlivé knihy Bible, mají pomoci ke snadnějšímu vyhledávaní biblických citátů. Pokud se ale ve zkratkách čtenář nevyzná, tak mohou zkratky spíše ztížit vyhledání. Bohužel tak někdy dochází ke zmatkům a nedorozuměním...

Ilustrace
Bible na netu

Hledejte online v Českém ekumenickém překladu Bible od České biblické společnosti. Můžete zde vyhledávat podle pojmů nebo otevřít konkrétní knihu, kapitolu, či pasáž v Bibli...

Ilustrace
E-neděle

Paulínky nabízejí malá zamyšlení inspirovaná nedělní liturgií. Zájemci, kteří chtějí pravidelně dostávat tato zamyšlení do své vlastní e-mailové schránky včetně tzv. E-vangelium on-life (reflexe biblického textu), si mohou napsat na e-mail: e-nedele@paulinky.cz. Na vyžádání zasíláme i "nástěnkovou verzi" ve vyšším rozlišení k barevnému tisku. Na webu paulinky.cz v sekci Inspirace najdete tyto e-neděle v archivu za poslední čtyři roky.