ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 363. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 49

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2 Slyšte to, všichni lidé,

všichni obyvatelé světa, naslouchejte,

3 ať jste rodu prostého anebo urození,

boháči i ubožáci.

4 Moje ústa budou vyhlašovat moudrost,

mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.

5 Nakloním své ucho ku příslovím,

při citeře předložím svou hádanku i výklad.

6 Proč bych se bál ve zlých dnech,

když mě obklopují zvrhlí záškodníci,

7 kteří spoléhají na své jmění

a svým velkým bohatstvím se chlubí?

8 Nikdo nevykoupí ani bratra,

není schopen vyplatit Bohu sám sebe.

9 Výkupné za lidský život je tak velké,

že se každý musí provždy zříci toho,

10 že by natrvalo, neustále žil

a nedočkal se zkázy.

11 Vždyť vidí, že umírají moudří,

hynou stejně jako hlupák nebo tupec

a své jmění zanechají jiným.

12 Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně,

jejich příbytky po všechna pokolení,

svými jmény nazývají role.

13 Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat;

podobá se zvířatům, jež zajdou.

14 To je cesta těch, kdo bláznovství se drží;

za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech.

15 Ženou se jak ovce do podsvětí,

sama smrt je pase.

Zrána je pošlapou lidé přímí,

a co vytvořili, zhltne podsvětí,

trvání to nemá.

16 Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí,

on mě přijme!

17 Jen se neboj,

bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu;

18 zemře, nic nevezme s sebou,

jeho sláva za ním nesestoupí.

19 I když zaživa si dobrořečil:

„Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře,“

20 musí se přidat k pokolení svých otců,

kteří nikdy nezahlédnou světlo.

21 Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum,

podobá se zvířatům, jež zajdou.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.