ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 369. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 58

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis.

2 Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost?

Lidé, soudíte dle práva?

3 V zemi jednáte, jak podlé srdce velí,

razíte si cestu násilím svých rukou.

4 Svévolníci, ti se odrodili hned v matčině lůně,

z mateřského života se lháři dali bludnou cestou.

5 Mají jedu jako hadi,

jsou jak hluchá zmije, když si zacpe uši,

6 aby neslyšela kouzelnický šepot

zaklínače zkušeného v zaklínání.

7 Bože, vylámej jim zuby v ústech,

vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine!

8 Ať se rozplynou jak tratící se vody,

ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy.

9 Ať se ztratí jako slizký plž,

jako potracený plod, který neuzřel slunce.

10 Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou,

smete je vichr, ať svěží či zprahlé.

11 Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu,

omyje si nohy v krvi svévolníka.

12 A lidé si řeknou: „Spravedlivý ovoce se dočkal.

Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.