ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 561. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 133

1 Poutní píseň, Davidova.

Jaké dobro, jaké blaho

tam, kde bratří bydlí svorně!

2 Jako výborný olej na hlavě,

jenž kane na vous, na vous Áronovi,

kane mu na výstřih roucha.

3 Jak chermónská rosa,

která kane na sijónské hory.

Tam udílí Hospodin své požehnání,

život navěky.

Žalmy, kapitola 134

1 Poutní píseň.

Dobrořečte Hospodinu,

všichni Hospodinovi služebníci,

kteří stojíte v Hospodinově domě

za nočního času.

2 Pozvedejte ruce ke svatyni,

dobrořečte Hospodinu!

3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu;

on učinil nebesa i zemi.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.