Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

17. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.7.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 48
Celý článek

„Já jsem s tebou po všechny dny“; celá církev má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat samotného!

15. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 10.7.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 136
Celý článek
Každý křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu.
 

14. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 4.7.2021
Autor:
Přečtení: 140
Celý článek
To, co nazýváme „pravdou“, nejsou jen zprávy o událostech, podávané novináři.

13. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 26.6.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 154
Celý článek

Mládí je požehnaným časem pro mladého člověka a požehnáním pro církev a svět. Je to radost, zpěv naděje a blaženost. 

12. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 20.6.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 162
Celý článek

Nejsme soběstační, sami se utopíme: potřebujeme Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy.

 

11. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 13.6.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 157
Celý článek

V nás a ve stvoření je osvobozují síla, Duch svatý, který dává naději. 

10. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 6.6.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 232
Celý článek

 Pozor na „zdvořilé“ démony

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B

IlustraceVydáno: 29.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 187
Celý článek
Boží lid se vtěluje do národů Země, z nichž každý má svou vlastní kulturu.

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého – cyklus B

IlustraceVydáno: 22.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 190
Celý článek

Jen Bůh ví, co přinese tento nový duch, který se v tobě postupně formuje.

6. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 273
Celý článek

Bůh se s námi setkává tam, kde jsme, a s takovými, jací jsme.