Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

6. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 93
Celý článek

Bůh se s námi setkává tam, kde jsme, a s takovými, jací jsme.

5. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 2.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 114
Celý článek

Přestane-li hudba evangelia znít v našich domovech, na našich veřejných prostranstvích... pak jsme vypnuli me­lodii, která nás vybízela k boji za důstojnost každého muže a ženy.

4. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 24.4.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 139
Celý článek

Jaký máš svůj životní sen?

3. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 18.4.2021
Autor:
Přečtení: 138
Celý článek

Pouze člověk smířený s Bohem může žít v souladu sám se sebou a pro své okolí i celý svět být tím, kdo šíří požehnání a pokoj.

2. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 10.4.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 207
Celý článek
Ježíš totiž přichází stále a bude přicházet každý den, aby tě pozval na cestu ke stále novým obzorům.

Květná neděle - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.3.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 198
Celý článek

Ježíši, při své vlastní slavné mši, kdy jsi sám sebe přinášel jako věčnou oběť, modlil ses slovy žalmisty.

5. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 19.3.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 260
Celý článek

To, co se mi děje, ať už je to příjemné nebo ne, je jen prostředkem růstu.

4. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 13.3.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 236
Celý článek

Ježíš sám sebe zničil, stal se kvůli nám hříchem, ačkoli hřích nepoznal. Můžeme říci, že se stal jakoby hadem.

3. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 6.3.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 201
Celý článek

Kostely jsou Boží domy, nikoli tržiště či společenské salóny. Jak se v nás projevuje horlivost pro naše kostely, jakou úctu jim prokazujeme, když do nich vstoupíme?

2. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 27.2.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 232
Celý článek

„Zachraň mě!“ křičí ten, kdo má strach.