Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

Informace

IlustraceVydáno: 23.8.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1650
Celý článek

V této rubrice v budoucnu naleznete krátké citace k tématu nedělního Božího slova. Minulou nedělí - 21. nedělí v mezidobí (21 .8. 2016) jsme zakončili všechny nedělní roční cykly A,B,C. Připravujeme pro vás ...více...

26. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 23.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1388
Celý článek

 31Odpověděl mu: 'Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'“ (Lk 16,19-31)

25. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1532
Celý článek

8bDěti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než děti světla. 9A já vám říkám: Získávejte si přátele nespravedlivým mamonem, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných. (Lk 16,1-13)

24. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 10.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1343
Celý článek

23. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 29.8.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1496
Celý článek

26„Když někdo přichází ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – neklade až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. ... 33Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14, 25-33)

22. neděle v mezidobí cyklus C

IlustraceVydáno: 24.8.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1542
Celý článek

 11Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Lk 14,1.7-14