Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

24. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.9.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 331
Celý článek

Dveře jeho slitování jsou otevřeny a nezavírá je před nikým, kdo činí pokání.

23. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 6.9.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 361
Celý článek

Napomenutí je pomoc, která pomůže bližnímu zbavit se zla a uschopní ho k tomu, aby mohl plnit své poslání a přispíval k Boží cti.

22. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 30.8.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 418
Celý článek

Zapření starého člověka - egoisty, ovládaného žádostivostí je vystoupení ze stavu chronického odcizení.

21. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 23.8.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 349
Celý článek

Náš klub má jednu fantastickou věc: má božího majitele.

20. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.8.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 355
Celý článek

Jestliže nejsi schopen snášet a obětovat nějaké pokořování se, nejsi pokorný a nejsi na cestě svatosti.  

17. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.7.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 431
Celý článek

Nebeské království je tam, kde je v nás vše v harmonii.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

IlustraceVydáno: 5.7.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 465
Celý článek

Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. 

13. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 28.6.2020
Autor:
Přečtení: 476
Celý článek

 Pokud si hrajeme na boha, anebo jeho místo obsadíme něčím, co uctíváme jako boha, s Bohem se nemůžeme setkat.

11. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 14.6.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 536
Celý článek

Ani já bych vlastní silou nedošel nikam. Ale copak nám Pán nedal požehnání slibu, kterým se vážeme na celý život?  

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.6.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 402
Celý článek

Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, abych Ho uviděl.