Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

7. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 7.3.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 815
Celý článek

Potřeba jednoty je hladem po plnosti bytí. Jsme stvořeni pro jednotu, protože jsme stvořeni pro štěstí.

 

 


6. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 28.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 850
Celý článek

Jsme Božími přáteli. Je to veliký dar, že si nás Bůh vyvolil. Bůh touží, abychom byli radostnými spolupracovníky na jeho díle.

 

 


 

5. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 27.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 958
Celý článek

Otec vinař pečuje se starostlivostí o každého z nás, kterého narouboval na svého Syna.

 

 


 

4. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 27.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 947
Celý článek
Ježíš zná své ovce, ovce znají jeho. Kdo má Ježíše za pastýře, rozeznává jeho hlas.

 

 


 

3. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 27.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 759
Celý článek

Každému z nás už Pán něco zjevil. Už nám mnohokrát otevřel mysl, abychom rozuměli Písmu. Ale i pro nás platí, že ...

 

 


 

2. neděle velikonoční – cyklus B

IlustraceVydáno: 23.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 786
Celý článek

Ježíšovo setkání s Tomášem se nese v duchu naprostého pochopení a přijetí. Ježíš dokonale rozumí člověku, rozumí jeho nitru, jeho pohnutkám, respektuje Tomášovy pochybnosti, jeho hledání pravdy.

 

Boží hod velikonoční - cyklus B

IlustraceVydáno: 7.3.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 904
Celý článek

Kristův učedník je pozván, aby překonal strach, útěk a mlčení a mohl zakoušet moc Slova, které mění strach ve víru, útěk v následování a mlčení v hlásání...

 

 

 

 

Květná neděle – cyklus B

IlustraceVydáno: 23.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 917
Celý článek


„Zachraň sám sebe a sestup z kříže“ – říkají lidé okolo nás. Snaha zachránit se je hluboko v každém člověku.

 

 

 

5. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 23.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 1055
Celý článek

Ježíš mluví o své oběti. Zve při tom i nás, abychom mu obětovali svoji svévolnost a neochotu sloužit Bohu i lidem.

A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.

 

 

 

4. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 1110
Celý článek

My uštknutí hadem – zlým duchem – v hříchu potřebujeme pohled, pohled velice silný, pohled uzdravující.

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617