Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

Uvedení Páně do chrámu

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 991
Celý článek

...světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

 

3. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 879
Celý článek

Prožil jsem svoji amnestii? Jsem vděčný za to, že Bůh vyhlásil radostnou zvěst – evangelium, že naplnil svoje předpovědi?

 

 


 

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 919
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Kéž my nechybíme tam, kde je nás třeba, mezi našimi bratry, bližními, kéž máme oči Ježíšovy Matky. Nouze se převážně skrývá, stydí se. Ukáže se jen dobrému oku, které je schopno vidět i za fasádu vnějškovosti.

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 859
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

 

 


 

Svátek Svaté Rodiny – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 710
Celý článek

Mnoha skutečnostem ve vlastním životě, v životě církve nebo v dění světa hned nerozumíme, nechápeme. Jen mějme odvahu přemýšlet a uchovávat to v srdci.

 

 


 

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 24.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 718
Celý článek

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 690
Celý článek

I já se mohu nadechnout Božího pokoje, který evangelium přináší.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 828
Celý článek
Zachariáš nebyl schopen přijmout Boží režii. Selhal, jeho zbožnosti a víře chyběla dynamika. Spokojil se se svým údělem a vpravdě už nevěřil, že by Bůh mohl ukázat svou moc.

 


31. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1061
Celý článek

Církev bývá občas v nenávisti kvůli některým jejím služebníkům, protože se chovají jako Mistři, Učitelé a ne jako služebníci.

 

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 19.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 852
Celý článek

Za jaké události a skutečnosti v mém životě mohu velebit Boha? Jak je to s mojí vděčností Bohu?

Archiv článků: 1234567891011121314151617